Algemeen en medewerkers:

Onze praktijk bestaat op dit moment uit een team van 8 fysiotherapeuten, met diverse aandachtsgebieden:

  • Walter Dool: sportrevalidatie & knie/schouder
  • Bob van der Loos: manueel therapie & Parkinson
  • Robert Saarloos: sportfysiotherapie & hart/vaat/long
  • Kirsten Zijlstra: kinderfysiotherapie
  • Desiree Vat: oncologie & oedeem
  • Yorick ter Heegde: Algemeen Fysiotherapie
  • Sanne de Jong Algemeen Fysiotherapeut

Openingstijden van de praktijk zijn:
Maandag t/m vrijdag van 8:00-18:30 en zaterdag van 8:00-13:00

Dinsdag en woensdagavond tevens avondopenstelling voor fysiofit van 18:00-21:00 uur.

Contact:

Onze telefoondienst is 7 dagen per week bereikbaar op het nummer 0186-614031 van 8:00 uur tot 18:00 uur. Buiten deze uren kunt u mailen naar info@fysiotherapie-oudbeijerland.nl

Iedere therapeut heeft ook zijn persoonlijke email adres, welke u kunt vinden op onze internetsite: www.fysiotherapie-oudbeijerland.nl

Tarieven en contracten:

In de wachtkamer en op de website kunt u de meest actuele informatie vinden en informatie over met welke zorgverzekeraars we een contract hebben afgesloten.

Om te weten of uw verzekeraar fysiotherapie vergoedt, is het verstandig uw polis goed door te lezen, of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

Afmelding en vergeten afspraken:

Door de wet is het de praktijk niet meer toegestaan een niet nagekomen afspraak in rekening te brengen bij uw zorgverzekeraar. Er is bepaald dat de zorgaanbieders voor een niet nagekomen afspraak wel een behandeltarief in rekening mogen brengen bij de cliënt.

Als u uw afspraak om welke reden dan ook moet afzeggen, doe dat dan minimaal 24 uur voor de gemaakte afspraak. Als u binnen 24 uur voor de behandeling annuleert of de afspraak niet nakomt, wordt deze aan u doorberekend met 75% van het consulttarief.

Privacy:

De praktijk beschikt over afgesloten behandelkamers waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om, daarom is een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement. U kunt dit lezen op onze website: https://fysiotherapie-oudbeijerland.nl/privacy-disclaimer/

Betalingsvoorwaarden:

De betalingsvoorwaarden van de praktijk kunt u nalezen op de website: https://fysiotherapie-oudbeijerland.nl/betalingsvoorwaarden/

Waarneming:

Om ervoor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord wordt er waargenomen bij verzuim door ziekte, studie of vakantie.

Hygiëne:

Wij vragen u voor iedere behandeling een grote badhanddoek mee te nemen.

Klachten:

Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over een van de fysiotherapeuten of andere medewerkers, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut of aan een van de maatschapsleden. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het K.N.G.F. U vindt informatie hierover in de folder in de wachtruimte.