Met ingang van 1 januari 2018 gelden de onderstaande tarieven:

Fysiotherapie in praktijk€ 36,00 per zitting
Fysiotherapie aan huis€ 49,40 per zitting
Fysiotherapie in inrichting€ 42,70 per zitting
Manueel therapie in praktijk€ 40,60 per zitting
Kinderfysiotherapie in praktijk€ 40,60 per zitting
Kinderfysiotherapie aan huis€ 48,00 per zitting
Oedeemtherapie in praktijk€ 45,70 per zitting
Oedeemtherapie aan huis€ 67,95
Eenmalig fysiotherapeutisch consult€ 67,95
Screening, intake en onderzoek€ 49,70
Intake en onderzoek na verwijzing€ 49,70
Fysiofit€ 155,50 per kwartaal
Rapportage kort€ 47,50
Rapportage uitgebreid€ 82,70

Alle prijzen zijn inclusief BTW (21%), indien van toepassing en worden jaarlijks geïndexeerd.