Wat is kinderfysiotherapie:

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat het gevolg is van de motorische beperkingen.
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek “vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, of omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wanneer kinderfysiotherapie?
U kunt bij de kinderfysiotherapeut terecht als u of bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind een grof of fijn motorisch probleem ervaart. Een kind wordt door ouders bij de praktijk aangemeld met of zonder een verwijzing. U kunt telefonisch een afspraak maken of via de mail k.zijlstra@fysiotherapie-oudbeijerland.nl. Als u twijfelt of er een indicatie tot kinderfysiotherapie is, kunt u gerust bellen voor overleg.

Samenwerking
Problemen in de ontwikkeling zijn vaak niet alleen van motorische aard. Vaak zijn er problemen op meerdere ontwikkelingsdomeinen aanwezig zoals op het gebied van spraak-, taal- en sociaal-emotioneel vlak. Er wordt samengewerkt met de logopedisten en ergotherapeuten die bij ons in het centrum ‘’Gezond in Zuidwijk’’ zitten, waardoor snel overleg en een gezamenlijk plan van aanpak makkelijk te realiseren is.

Bij wie kunt u terecht?
U kan in de praktijk met vragen over kinderfysiotherapie terecht bij: Kirsten Zijlstra. U kunt bij haar terecht op maandag, woensdag en vrijdag.

KIRSTEN ZIJLSTRA
Fysiotherapeut
Meer over Kirsten
EMAIL