Wat is kinderfysiotherapie:

Kinderfysiotherapie is een specialisatie van fysiotherapie en is gericht op het bewegen van kinderen. Er wordt gekeken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan. Ook bepalen we wat de gevolgen kunnen zijn van deze afwijkende ontwikkeling.
De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en het bewegen “vanzelf”. Bij sommige kinderen is wat meer ondersteuning nodig, omdat ze soms gewoon meer oefening nodig hebben, of omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

Wanneer kinderfysiotherapie?
U kunt bij de kinderfysiotherapeut terecht als u of bijvoorbeeld de leerkracht van uw kind een probleem met bewegen of schrijven opgemerkt heeft. Een kind wordt door ouders bij onze praktijk aangemeld en kan met of zonder een verwijzing onder behandeling komen.
U kunt telefonisch een afspraak maken of via de mail k.zijlstra@fysiotherapie-oudbeijerland.nl. Als u twijfelt of er  kinderfysiotherapie nodig is, kunt u gerust bellen voor overleg.

Samenwerking
Als er problemen zijn in de ontwikkeling van een kind, zijn die vaak niet alleen merkbaar bij het bewegen. Vaak zijn er ook problemen in andere richtingen aanwezig, zoals op het gebied van spraak-, taal- en het sociale vlak. Er wordt  samengewerkt met de logopedisten en ergotherapeuten die bij ons in het gezondheidscentrum ‘’Gezond in Zuidwijk’’ zitten, waardoor snel overleg en goed samenwerken makkelijk is.

Bij wie kunt u terecht?
U kan in de praktijk met vragen over kinderfysiotherapie terecht bij: Kirsten Zijlstra. U kunt bij haar terecht op maandag, woensdag en vrijdag.

KIRSTEN ZIJLSTRA
Fysiotherapeut
Meer over Kirsten
EMAIL
KIRSTEN ZIJLSTRA
Fysiotherapeut
Meer over Kirsten
EMAIL